Vilka är symtomenvid vattkoppor?

Klådan gör ofta vattkoppor till en besvärlig sjukdom men den är normalt sett inte farlig eller livshotande.

Ditt barn kan ha vattkoppor om hon/han har följande symtom:

-    Fas ett: Lätt feber, snuva och hosta.
-    Fas två: Kliande utslag som utvecklas till blåsor i hårbotten, i ansiktet och på bålen.
-    Fas tre: Blåsorna torkar in och bildar skorpor som sedan faller av.

Blåsorna kommer i omgångar. När de första blåsorna har blivit till skorpor kan nya utslag uppträda. 

Använd aldrig acetylsalicylsyra för att lindra smärtan eller febern som barnet kan ha under sjukdomsförloppet vid vattkoppor. Användning av acetylsalicylsyra har förknippats med Reyes syndrom, som kan leda till leversvikt och till och med till döden.

Vattkoppor går vanligen över utan några komplikationer. Men det finns ett antal risker. Vi rekommenderar att du kontaktar din husläkare om barnet får något av följande symtom:

-    feber som vara längre än 4 dagar och som stiger till över 39 °C
-    svår hosta eller andningssvårigheter
-    ett område med utslag som varar sig (tjockflytande, missfärgad vätska) eller som blir rött, varmt eller ömt
-    svår huvudvärk
-    onormal sömnighet eller om barnet är svårt att väcka
-    ljuskänsliga ögon 
-    gångsvårigheter
-    förvirring 
-    kräkningar eller om barnet verkar mycket sjukt
-    nackstelhet.