Vad är tillåtet och vad bör undvikas när barnet har vattkoppor?

Lekgrupper, dagis, förskola, skola
Om ditt barn har vattkoppor ska du informera lekgruppen, dagiset, förskolan eller skolan och hålla barnet hemma tills alla blåsor torkat in och smittrisken är över. Det brukar ta en vecka från det att de första utslagen visar sig.
Vissa dagis, förskolar och skolor har andra regler eftersom barnet kan ha blivit smittat där. Hör därför alltid efter med personalen eller barnets lärare.

Lekplatser, offentliga bassänger, andra offentliga platser
Försök att undvika offentliga platser eftersom andra kan smittas, vilket kan vara farligt för dem, särskilt om de är gravida eller har nedsatt immunförsvar. Om ditt barn har vattkoppor ska du hålla det borta från lekplatser och andra offentliga platser tills alla blåsor har torkat in och barnet inte längre smittar. Det brukar ta en vecka från det att de första utslagen visar sig.
Om du ändå tar med barnet till en lekplats eller liknande ställen, ska du informera folk/föräldrar där om att ditt barn har vattkoppor och fortfarande smittar. Tänk på att bara för att du själv tycker att det är okej att ta med ditt smittande barn till offentliga platser, är det inte säkert att andra tycker det.

Simning/idrotter
Vattkoppor är mycket smittsamt. Om ditt barn har fått vattkoppor ska det inte simma eller ägna sig åt några idrotter förrän alla blåsor har torkat in. Det brukar ta en vecka från det att de första utslagen visar sig. Försök att undvika offentliga platser eftersom andra kan smittas, vilket kan vara farligt för dem, särskilt om de är gravida eller har nedsatt immunförsvar. Simning kan dessutom mjuka upp skorporna, vilket kan förvärra klådan och få skorporna att falla av för tidigt med ärrbildning som följd.

Bada/duscha
Barn med vattkoppor kan ta en snabb dusch eller kortvarigt bad. En del tycker att ett bad i ljummet eller svalt vatten lindrar klådan. Bada inte barnet i varmt vatten eftersom det kan förvärra klådan, och låt det inte bada för länge. Klappa barnet torrt efter dusch/bad eftersom blåsorna kan bli infekterade om du gnuggar barnet torrt. Det kan också få skorporna att falla av med ärrbildning som följd.

Flygresor
Vattkoppor är mycket smittsamt. Barnet kanske inte får flyga förrän alla skorpor har fallit av. Skälet till detta är att virus och bakterier lätt sprids via flygplanens luftkonditioneringssystem. Viruset kan vara särskilt farligt för gravida kvinnor och människor med nedsatt immunförsvar. Vanligen krävs ett läkarintyg för att få flyga. Varje flygbolag har sina egna regler, så hör först efter med bolaget. Vid vattkoppor ska du genast informera reseförsäkringsbolaget för att ta reda på om försäkringen gäller om du är tvungen att ställa in eller skjuta upp din semester eller behöver förlänga din resa tills barnet är tillräckligt friskt för att resa hem.

Besök på sjukhus, äldreboenden
Barn med vattkoppor ska inte besöka släktingar eller vänner på sjukhus eller äldreboenden utan att institutionen har godkänt detta på förhand.

Graviditet
De flesta kvinnor är immuna eftersom de har haft vattkoppor som barn eller har vaccinerat sig. Men en liten andel av de gravida kvinnorna kan få vattkoppor, vilket kan få allvarliga följder för både barnet och den gravida kvinnan. Det finns en liten risk att barnet utvecklar ett tillstånd som kallas fetalt varicellasyndrom (VFS), som kan orsaka allvarliga missbildningar i olika kroppsdelar. Kontakta din barnmorska eller gynekolog om du vill ha mer information om risken att ditt barn ska utveckla FVS, eftersom den varierar under graviditetens olika faser.
Om du är gravid och tror eller vet att du kan ha smittats med vattkoppor, ska du genast kontakta din barnmorska, gynekolog och/eller husläkare.

Nyfödda, spädbarn
En infektion med vattkoppor ger vanligen livslång immunitet mot sjukdomen. Nyfödda barn och spädbarn som ammas är oftast inte mottagliga för vattkoppor om mamman hade vattkoppor som barn. Antikroppar har under graviditeten passerat livmoderkakan och överförs också via bröstmjölken i tillräcklig mängd för att barnet ska vara immunt. Om ett nyfött barn ändå får vattkoppor under de första 6 levnadsmånaderna, är risken stor att det inte bildar tillräckligt med antikroppar och att det därför kan få sjukdomen senare i livet.

Vänta inte med att behandla ditt barns vattkoppor med PoxClin CoolMousse – lindrar klådan och bidrar till att förhindra ärrbildning!