FAQ

En akut, smittsam sjukdom som oftast förekommer hos barn.

Inkubationstiden är 1-3 veckor.Vattkoppor orsakas av humant herpesvirus 3 (HHV), även kallat varicella zoster-virus.

Sjukdomen varar normalt i 7-10 dagar. En person smittar från cirka tre dagar innan utslaget bryter ut, tills dess att alla blåsor har torkat in och bildat skorpor.


Hos friska barn förknippas vattkoppor främst med obehag. Allvarliga komplikationer som hudinfektioner, lung- inflammation och hög feber är sällsynta men skall tas på allvar.
Kontakta läkare om dessa symptom uppträder.

Tillståndet börjar med lätt feber och eventuellt huvudvärk. Efter två till fem dagar uppträder ett karakteristiskt rött utslag och febern stiger.

Utslaget utvecklar sig till röda fläckar (uppträder oftast först i ansiktet och på bröstet, och sprider sig senare över hela kroppen), sedan till lite större ”knoppar” och efter några timmar till vätskefyllda blåsor.

Blåsorna liknar vattendroppar omgivna av en röd cirkel. Blåsorna uppträder oftast i kombination med feber, magont och en allmän obehagskänsla med trötthet och svaghet, ett tillstånd som kan vara iflera dagar.

Blåsorna spricker efter några dagar och bildar sårskorpor, ofta inom loppet av några timmar.

Klådan kan vara mycket intensiv, vilket ökar begäret att klia på blåsorna.

Om man kliar hål på blåsorna och inte skyddar dem kan de infekteras, vilket kan leda till ärrbildning.

Vattkoppor smittar ett par dagar innan utslagen uppstår och slutar vara smittsam först när inga nya utslag uppträder och alla befintliga utslag bildat skorpor.

När ett fall av vattkoppor upptäcks, till exempel på en förskola, har smittan ofta redan spridits.

Därför är det svårt att stoppa smittan genom att hålla barnet hemma.

Barnet är smittfritt först när kopporna har bildat skorpor och/eller torkat in.

Vanligtvis brukar barn bli friska ungefär en vecka efter att symtomen har visat sig.

Man bör meddela förskolan eller skolan om ens barn har vattkoppor, eftersom fler kan ha smittats.