Symptom vid vattkoppor

Vattkoppor är ofta besvärligt på grund av klådan men generellt inte farligt eller livshotande.