Vanliga frågor

En akut, smittsam sjukdom som oftast förekommer hos barn.

Inkubationstiden är 1-3 veckor.Vattkoppor orsakas av humant herpesvirus 3 (HHV), även kallat varicella zoster-virus.

Sjukdomen varar normalt i 7-10 dagar. En person smittar från cirka tre dagar innan utslaget bryter ut, tills dess att alla blåsor har torkat in och bildat skorpor.


Hos friska barn förknippas vattkoppor främst med obehag. Allvarliga komplikationer som hudinfektioner, lung- inflammation och hög feber är sällsynta men skall tas på allvar.
Kontakta läkare om dessa symptom uppträder.

När ett fall av vattkoppor upptäcks, till exempel på en förskola, har smittan ofta redan spridits.

Därför är det svårt att stoppa smittan genom att hålla barnet hemma.

Barnet är smittfritt först när kopporna har bildat skorpor och/eller torkat in.

Vanligtvis brukar barn bli friska ungefär en vecka efter att symtomen har visat sig.

Man bör meddela förskolan eller skolan om ens barn har vattkoppor, eftersom fler kan ha smittats.

Återförsäljare

Återförsäljare Online